katalog firm
Strona g?wna Poradnik
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
Prezenty ?lubne
Wpisany przez Natalia Wo?niak   
wtorek, 08 lutego 2011 20:23
Kiedy otrzymujemy zaproszenie na ?lub zwykle zaczynamy si? zastanawia?, jaki prezent ?lubny b?dzie najbardziej odpowiedni dla m?odej pary. Dzieje si? tak dlatego, ?e w obecnych czasach na naszym rynku mnogo?? rzeczy, ktrymi mo?emy obdarowa? nowo?e?cw jest naprawd? wielka. Dlatego te? na samym pocz?tku powinni?my zdecydowa?, czy prezent, ktry chcemy kupi? ma nale?e? do grupy rzeczy praktycznych, czy te? ma by? ekstrawaganckim pomys?em, ktry nie b?dzie pe?ni? ?adnej praktycznej funkcji. Dlatego te? niezmiernie wa?ne jest, aby dok?adnie okre?li? jakie s? potrzeby i gust pa?stwa m?odych.
Zmieniony: wtorek, 08 lutego 2011 22:42
Więcej…
 
Na znak mojej mi?o?ci
Wpisany przez Natalia Wo?niak   
czwartek, 16 września 2010 19:41
obr?czki_?lubne
Obr?czki to bardzo wa?ny element ?lubu. Sala, suknia, potrawy, wszystko to jest wydarzeniem, natomiast obr?czka to symbol mi?o?ci i z?o?onej przysi?gi. Symbol ten towarzyszy nam przez wszystkie lata i dumnie nosimy go na palcu.

W wi?kszo?ci przypadkw decyzje o tym jak ma wygl?da? st?, jakie maj? by? potrawy, jakie kolory serwetek, a jakie balonw, jakie zaproszenia to za akceptacj? narzeczonego decyzja przysz?ej ma??onki. Ju? tak si? utar?o, ?e w kwestiach doboru kolorw i dodatkw kobiety maj? r?k? zdecydowanie lepsz? ni? m??czy?ni.
Zmieniony: wtorek, 08 lutego 2011 22:13
Więcej…
 
Nieszablonowo znaczy dobrze
Wpisany przez Natalia Wo?niak   
środa, 25 sierpnia 2010 23:09

Kamerzysta

Cz?sto M?oda Para zastanawia si? nad tym, co zrobi?, ?eby w?a?nie ich wesele by?o najbardziej wyj?tkowe. Takie zadanie wcale nie jest proste. Tym bardziej, ?e ka?da z imprez weselnych ma swoj? w?asn? charakterystyk? podyktowan? przez miejsce i czas uroczysto?ci. Na to nak?adaj? si? r?nice w gustach poszczeglnych go?ci weselnych, a nawet pomi?dzy Pann? i Panem M?odym. Wszystko to nale?y uwzgl?dni? planuj?c wesele.Cz?sto, aby zapewni? sobie niepowtarzalny klimat uroczysto?ci M?oda Para si?ga po sprawdzony sposb jakim jest przyj?cie okre?lonej konwencji imprezy. Najcz??ciej wzoruje si? ?luby na uroczysto?ciach z pierwszej po?owy dwudziestego stulecia, szczeglnie za? z okresu dwudziestolecia mi?dzywojennego.
Zmieniony: wtorek, 08 lutego 2011 22:15
Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 3