katalog firm
Strona g?wna
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
Zanim staniemy na ?lubnym kobiercu - Zar?czyny Email
Wpisany przez Magda   
sobota, 06 marca 2010 23:29

Zar?czyny s? rytua?em wywodz?cym si? ju? ze staro?ytno?ci i stanowi?y swego rodzaju uwie?czenie pertraktacji i ustale? pomi?dzy rodzinami przysz?ych ma??onkw. W zwi?zku z tym, i? kiedy? kobiety nie by?y samodzielne i podlega?y w?adzy m??czyzn, niezwykle wa?nym elementem zar?czyn by?o symboliczne przekazanie w?adzy ojca lub opiekuna panny w r?ce jej przysz?ego ma??onka. Chocia? w dzisiejszych czasach zwyczaj ten mo?e by? uznany za nieco archaiczny nadal jest powszechnie praktykowany, gdy? stanowi doskona?y pretekst do oficjalnego zapoznania si? rodzin przysz?ych ma??onkw (szczeglnie je?li rodziny te pochodz? z r?nych regionw Polski czy te? innych krajw) oraz poczynienia ustale? odno?nie ?lubu, poza tym ktra panna zrezygnowa?aby z zar?czynowego pier?cionka;)

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 2